Close

#หนีฝุ่นมาอุ่นใจ

ชนเผ่าพื้นเมือง แนวๆไอนุเลย #sunmoonlake #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
ศาลเจ้าพระถังซัมจั๋ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรื่เยว่ถาน #sunmoonlake #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
ไถจง ไม่ใช่เพียงแค่ทางผ่าน #taichung #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
Taichung , on da way to Sun Moon Lake ไถจง ทางผ่านไปทะเลสาบสุริยันจันทรา #taichung #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
หอศิลป์ฝอกวงซาน แสดงงานฝีมือพระและฆารวาสที่มาศึกษา #foguangshantemple #taiwan #kaohsiung #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
วิ่งขึ้นวัดจนมาเจอโกลด์เซนต์ #foguangshantemple #kaohsiung #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
วัด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ร้านค้าของที่ระลึก ห้องนิทรรศการ all in one - ฝอกวงซาน #foguangshan #taiwan #kaohsiung #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
เดินกับเหนื่อย ใหญ่โตมโหราฬ วัดฝอกวงซาน #foguangshantemple #kaohsiung #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
ซันมูนเลค ทะเลสาบสุริยันจันทรา หรื่อเยว่ถาน #sunmoonlake #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
สถานที่ เจ้าหน้าที่ การเดินทาง การจัดการ การผสมพาณิชย์กับพุทธให้มันสวยงามแบบไม่ยัดเยียด มีความพลุกพล่านแต่คงซึ่งความสงบร่มเย็น- วัดฝอ กวง ซาน #foguangshantemple #kaohsiung #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
ตลาดหลิวเหอ liuhe night market อารมตลาดค่ำคนเดินทั่วไป ของกินเพียบ เดินลวกๆผ่านๆไม่ได้ซื้ออะไร สังเกตตู้คีบตุ้กตามีทั่วทุกมุมเมือง บางที่เปิด 24 ชม. มอมเมาเยาวชนแบบนี้ บ้านเมืองจักไม่เจริญ เอิ้กๆ #liuhenightmarket #taiwan #kaohsiung #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
Cijin island เกาะเล็กๆ นั่งเรือจากท่าเกาสยง2สิบนาที จริงๆสามารถเช่าจักรยานขี่รอบเกาะมีที่เที่ยวเยอะมากแต่ไม่ได้ไป เสียดายวันแรกกว่าจะมาถึงก็มืดแล้ว #kaohsiung #cijinisland #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
Pier2 Kaohsiung ท่าเรือ 2 เกาสยง #kaohsiung #kaohsiungpier2 #taiwan #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
First day kaohsiung เกาสยง เมืองท่าแดนใต้ #kaohsiung #taiwan #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ #journeysweet
โฮ่ นี่เดินเข้ามาหาเจียงไคเชคคนนี้เองเลยรึ? #taipei #ximen #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ #jojopost #diosama #diowalking
นี่มันสุนัขไต้หวันชัดๆ #liuhemarket #taiwan #kaohsiung #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ
เหมือนมาญี่ปุ่นนิสๆ #taiwan #kaohsiung #journeysweet #หนีฝุ่นมาอุ่นใจ