#christian

8,837,515 posts

നിങ്ങള്‍ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്‌. ഉറകെട്ടുപോയാല്‍ ഉപ്പിന്‌ എങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറകൂട്ടും? പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞ്‌ മനുഷ്യരാല്‍ ചവിട്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അതുകൊള്ളുകയില്ല. മത്തായി 5 : 13 #dbrm #jy #christian #bibleverse
Happiness ☺️ 🙏🙌
Matthew 7:21 Not everyone who says to Me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of My Father in heaven. #Pastors #teachers #Christian #obedience #BeReal #Church
*John 14:6 says “Jesus said to him, “ I am the [only] Way [to God] and the [real] Truth and the [real] Life; no one comes to the Father but through Me.” *Matthew 10:7-8 “And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. *Matthew 10:28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.” *PSALM 7:11-13 “God is a righteous judge, And a God who is indignant every day. If a man does not repent, God will sharpen His sword; He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready. He has also prepared [other] deadly weapons for Himself; He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].” *REMEMBER (Revelation 22:12-13) “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” *Matthew 24:36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but My Father only.” *Luke 21:34-36 "And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” *Remember to study, apply, and meditate in His Word day and night. *Choose Christ today because tomorrow is not promised. I love you'll and I will pray for your peace, strength, healing, deliverance, restoration, reconciliation, and salvation. Now go and walk boldly in victory this Friday in Jesus name. #Jesus #God #HolyGhost #scripture #truth #wisdom #artist #beautiful #christian #art #producer #color #music #team #rap #hiphop #selfie #design #fun #work #guitar #violin #piano #fitness #beats #workout #musician #happy #new #happyfriday
Última parte de nuestra serie #LasCuatroCopas Queremos verte este Domingo tribu!
*John 14:6 says “Jesus said to him, “I am the [only] Way [to God] and the [real] Truth and the [real] Life; no one comes to the Father but through Me.” *Matthew 10:7-8 “And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. *Matthew 10:28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.” *PSALM 7:11-13 “God is a righteous judge, And a God who is indignant every day. If a man does not repent, God will sharpen His sword; He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready. He has also prepared [other] deadly weapons for Himself; He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].” *REMEMBER (Revelation 22:12-13) “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” *Matthew 24:36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but My Father only.” *Luke 21:34-36 "And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” *Remember to study, apply, and meditate in His Word day and night. *Choose Christ today because tomorrow is not promised. I love you'll and I will pray for your peace, strength, healing, deliverance, restoration, reconciliation, and salvation. Now go and walk boldly in victory this Friday in Jesus name. #Jesus  #God  #HolySpirit  #verseoftheday #prayer #worship #read #believe #pray  #study #blessed #scripture #food #dailybread #christian #family #home #thankful #perfect #goodvibes #youtube #awesome #vibes #drummer #singer #powerful #fridaynight #tgif #weekend #weekendvibes
*John 14:6 says “Jesus said to him, “I am the [only] Way [to God] and the [real] Truth and the [real] Life; no one comes to the Father but through Me.” *Matthew 10:7-8 “And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. *Matthew 10:28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.” *PSALM 7:11-13 “God is a righteous judge, And a God who is indignant every day. If a man does not repent, God will sharpen His sword; He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready. He has also prepared [other] deadly weapons for Himself; He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].” *REMEMBER (Revelation 22:12-13) “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” *Matthew 24:36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but My Father only.” *Luke 21:34-36 "And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” *Remember to study, apply, and meditate in His Word day and night. *Choose Christ today because tomorrow is not promised. I love you'll and I will pray for your peace, strength, healing, deliverance, restoration, reconciliation, and salvation. Now go and walk boldly in victory this Friday in Jesus name. #Jesus  #God  #HolySpirit  #verseoftheday #prayer #worship #read #believe #pray  #study #blessed #scripture #food #dailybread #christian #family #home #thankful #perfect #goodvibes #youtube #awesome #vibes #drummer #singer #powerful #fridaynight #tgif #weekend #weekendvibes
TONIGHT! LETS GO! 🎺🎺🎺 #Repost @urbanpraisemelbourne with @get_repost ・・・ ARE YOU READY? @itssimbamak IS! ... • • 🔥 Tomorrow! 🔥 FREE EVENT 🔥 Doors Open 7pm 🔥 South Eastern Christian Centre... • • #urbanpraisemelbourne #gospelmusic #melbourne #simbamak #music #christian
The LORD is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold. Pslam 18:2
Hop on the call and listen in to find out how Cathy had 29 items deleted from her credit report. Also hear what real estate agents and car salesmen are using to help unqualified clients become WINNERS! Don't forget to ask for your free gift (first 20 callers only). I'm looking for WINNERS who want to turn their credit and life around. If ☝🏽of your major goals is to own your own home 🏡, purchase a vehicle 🚗, or get funding to start your own business 🏬, text "ME" to 858.753.9171 to learn how YOU 👈🏽 can get your buying power on the right track. You are only ☝🏽 Comment or Phone Call 📲 away from WINNING! 🏆 #clubbing #buildings #creditrestoration #churches #businesswoman #christian #homemade #lifequotes #lifestyleblogger #workoutmotivation #thewalkingdead #university #loans #collegelife #world #black #blacklivesmatter #blackhair #blackandwhite #realestate #realestateagent #RealEstatelnvestor #realestatelife #realestateinvesting #realestatephotography #RealEstateBroker #realestatemarketing #realestateagents #realestatesales #realestateforsale
Event News: Jacksonville Florida Swamp Battle OCR 2019 May 18, 2019 Hillcrest Baptist Church 7673 Collins Rd Jacksonville, FL T-Shirt Custom Medal Swag bags Chip Timing Support your local community and battle the swamp! Competitive and Open Waves. Chip timing and challenging obstacles! #race #obstaclecourseracing #ocrtraining #ocr #obstaclecourse #obstacles #event #faith #christ #christian #God #jesus #mud #community #mudrace #mudrun #godsplan #fit #fitness #jacksonville
#BAPTISM | On February 16th, Luciano received the sacrament of baptism - congratulations! Rejoice, Child of God - receive the light of Christ 🕊 . . . . . #church #catholic #christian #community #sacrament #water #oil #light #peace #blessing #prayer #deacon #godparents #godmother #godfather #father #son #losangeles #westhollywood #february #sunday #fbf #friday
God loves you. Don’t get upset when things don’t work out the way you would’ve hoped for. God’s protecting you for something greater!
👈CLICK TO Buy and SEE MORE UNIQUE PIECES -most items available in sizes small medium large extra large supersize & SuperSupersized😊Open 24/7 🚦#queennefertiti #crystals #adinkrasymbols #fertility #cowrieshell #kingsandqueens #sankofa #keyoflife #earart #knowthyself #Africa #maat #rastafari #christian #ghana #nigeria #jamaica #religion #plantbased #headwrap #locs #natural #alchemy #magic #earringsoftheday #christianity #bbw #curves
The head covering that Muslim women wear is generally called a “hijab”. 🧕 Women choose to wear it for different reasons: religious (to show modesty & devotion) and cultural (to identify as a Muslim to share faith) being the main reasons. 🌙 If you’re a women and find yourself in a primarily Muslim context, you may wear a hijab too! 😮 Do you want to share the good news with women like this? Click the link in our bio to get started! ⏩
No No No, Not even cute! These dudes need to man up! | 🗣Promotion & Advertising Available! Inbox Me! Reasonable Rates!
Ever been wrongly accused? Wrongly blamed? Especially by someone that is close to you? It rises up anger in you, and the shield of defense and retaliation go up. This often blows up in a massive argument with emotional wounds and tears blurring and prolonging the path to reconciliation and growth. Not only does this drain but it diminishes hope- the devil smiles at this deceptive plan becauae most of the time we are not aware that when we choose to react to our anger we our giving the devil a foot hold in our lives. Proverbs 15:11 says 'A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.' How wise are these words from Solomon. I'm learning that if someone wrongly accuses me in an angry approach then I need to be the mature christian and seek peace first even if that means listeining to their accusations without interruption. Instead of denying their accusations acknowledge that you've heard what they have said and had no idea that was how they felt. Gently speak that you can't see all truth and that you will really seek God's truth through prayer about what they are saying. Apologise for how your actions have made them feel and ask them what their expectations of you were. Let them know that you love them, that you're not perfect and that you want to move forward with your relationship with them. Only God can truly change a person. So pray to God that if there is truth is what they are saying that God will help you make the change. Seek peace. Pray for the patience, the grace and the love to handle situations with a gentle answer. #dailybiblebites
Scalp massage and oil treatment kinda night Scalp massage 💆: Tea tree oil Peppermint oil Rosemary oil Castor oil Coconut oil Gotu Kola oil Nettle oil Horsetail oil Oil treatment : Coconut oil Jamaican black castor oil Sesame oil Avocado oil Nettle oil Horsetail oil Jojoba oil Gotu Kola oil #twins #identicaltwins #naturalhaircommunity #curlynaturalhair #healthyhairjourney #naturalhairdaily_ #christian #blondehair #washnogo #devacurl #canada #toronto #curlyhair #curlynaturalhair #type3hair #wavyhair #3b #curlambassador #healthyfood #mangosteen #island #islandgirl #thesix #gta #toronto #scarborough #toronto #fitness #diet #childofgod #healthylifestyle #christ #wedocurls
Check out my blog www.niceguysfinish.blog or link in my bio - like and share thanks
In this dream God has restored me whole and has shown me the major breakthrough and got out of a decade's bondage. The first dream is showing different events where the demons were using against to try and buy me. I remember a demon actually gave respect of me because of God in my life. The next dream was in a court room somewhere with a middle age western male judge and the head demon in my household was there with some other demons involved, they were judged accordingly for the lies and contracts they made themselves in the dark which were all exposed and then solved. The last dream was God shows the restoration breakthrough and I'm in the house. The demons were in the house/household I live. The head demon was telling me hey look at this bill I spent these for you and you still owe me your youth and soul and the holy spirit is witness. This demon is a perverse liar, the demon was blaspheming God by justifying his lies and even saying holy spirit is his witness. Then he started walking away As he was walking away, I told this head demon no I don't owe a thing. I didn't ask for demonic blessings ever, only you are dellusional making up obvious lies on your own in the dark. And no, you have no holy spirit in you and God knows you're a lying liar. Then I tried blowing him through my mouth to send Holy Ghost fire but the dream ended and I woke up. I started to cast out then prayed rightaway to the Lord Jesus, destroy all lies of demon blessings in my life. Seal all parts of my spirit and temple with your precious blood and seal me oh Lord daily. Shield me with your holy ghost! Thank you Jesus. Amen Thank you to the Christ followers who are all called saints that prayed for me and also prophets and men of God who all have helped me through this Jerry, Kizito, Tbjoshua, Ed. All glory to Jesus! #prayerrequest #prayforme #almighty #jesus #holy #aura #god #truth #bible   #holyspirit #spirit #gospel #revelation #genesis #life #forever #good #greatest #christ #church #holybible #eternal #testimony   #christian #thetruth #godisgood #verseoftheday #wordofgod #testimony #glorytogod @tbjoshua @johnramirezministries @marilynhickeyministries @edcitronnelliministries
Raise’em up the way they should go so when they are old they shall not depart from it! #momofboys #momlife #momtograher #valor #christian #jogathon #learn #grow #love #teach #encourage #blessed #childofgod
Sorry for the glare on the left side; I have no good place to photograph this. Also it looks much warmer than it is because of the room lighting... I want to finish this but I left my paints at school so all I have is the paints that have been sitting on my palette for a week lol. My heart has been deeply invigorated recently and I am so thankful. #draw #drawing #paint #painting #paintbrush #acrylic #acrylicpainting #christian #catholic #art #artist #artists #artsy #arte #artwork #artistsofinstagram #illustrator #illustration #semirealism #semirealistic #realism
Friday, 22nd March Verse: John 14:15 If you love me, keep my commands Reflection: Love for Christ will result in a life of obedience to Him. If you claim to love Him, but do not keep His commandments, you’re either lying or self-deceived. All who love Jesus seek constantly to obey Jesus. But, what are Jesus’ commandments? They include everything that He taught. He summed up all the commandments of the Law with the two great commandments, to love God and to love our neighbor. Pray: Father, teach me how to be obedience and love one another. In Jesus name, Amen. #catholic #christian #365 #muse #hope #dailyhope #faith #jesus #christ #biblestudy #bibleverse #verseoftheday #ilovejesus #love #sharethejoy #joy #church #worship #livingchristian #holy #wordofgod #cross #prayer #pray #reflection #motivation
Happy Friday! This is me and the crazy eyes I shoot Sean on a pretty regular basis. It is also the face of a woman who once thought she’d make a much better boy than girl, threatened to call the police more than once on her parents, was an expert at hiding from the domestic violence at home, and is none of the statistics of what she was told she would be because of where she came from. . Shame. I was thinking today, and I’ve been thinking a lot recently, about how the devil uses shame to silence us. It is easier to let people see the whitewashed and redeemed instead of the humanity. But, whitewashed Christianity never converted a soul and redeemed of the Lord can’t say “I’m redeemed!” unless the story is told (Psalm 107:2). Bear with me as I get used to the retelling, a little at a time. . . . #marriage #christian #christianity #family #lovemakesafamily #married #domesticviolence #donesticviolenceawareness #mom #mother #redeemed
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. . . . . #Jesus #Christ #Bible #blessed #Christian #truth #Church #Scripture #BibleVerse #BibleStudy #jesusfreak #hope #gospel #Praying #lord #God #Love #JesusChrist #GoodNews #BibleVerses #Christians #YouthGroup #Relationships #prayer #faith #praise #Pray #Encouragement #JesusCentric . . . @declareglory
오직 깨어 정신을 차릴지라 ••• 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라 _살전5장. :) 매일 아침 헬스와 말씀묵상:) 한 주간 바쁘고 감사한 일이 너무 많았다 단대 학생회 당선, 봉사활동, 학과 좋은 사람들, 룸메이트 만남 등등 이곳에 나를 보내신 계획하심과 선하심을 신뢰하며 무뎌지지말구 게을러지지말구 !! 이럴수록 더욱 깨어있자구!! #말씀 균형있는 #christian
Hehe we’re going to steal the Ten Commandments. #nicholascage #christian #christchurch #live #meme
Always Be Generous #biblein365for2019 #christian #dailyverse #day94 Reading Guide: Psalm 36 Luke 4:14-37 Numbers 13:26-33 Numbers 14
This is the Archange. (Leader of Ange's) . . They are unknown to man. They are perfect sinless creatures. They listen to what God tells them and keep track of people who need reassurance and hope. They will send Ange's as Messengers if Angels aren't sent. . . . They have an alliance with the Roi. In fact, the Roi (or Reine) is a large Ally in the eyes of the Archange. . . They have pastel colored fur as the Ange's do, but this is as a blending tool. They are largely hunted by Schädlinge's. They tend to be a pastel blue to blend in with waters. . . They can hold their breath in water for up to 4 hours. They listen to God and have the ability to send messages to people in their dreams at God's command. . . They have feathers in places as symbolism. . . #creature #occreature #christiancreature #christian #drawing #ocdrawing
God is bigger than our feelings . Feelings are fleeting things, when we rely solely on them they govern to dictate our day, our being and our world. God calls on us to rely on him and him alone. When you give God control over your situation regardless of your feelings you put your trust in him. When you can’t see a way out of your circumstances, know that you belong to a God who can. A God Who can see your way out and your path, if you would just trust him and follow him because his plans are bigger than yours and his purpose for your life will exceed what you would have imagined for yourself. . ⠀⠀ He replied, “Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you. ⠀⠀ ‭‭Matthew‬ ‭17:20‬ ‭NIV‬‬ . #faith #wordfortoday #bible #ministry #prophetic #church #christian #encouragement #love #peace #purpose
Have you ever just seen a painting and started to weep because it hit you so deep? Today at the National Gallery of Art, I saw this beautiful piece depicting the crucifixion of Jesus. What I find so moving In this image is that there is an individual clinging to the cross. How often in today’s world that we forget to cling to the cross. When we cling to Jesus and his word, we begin to see the atmosphere change. We begin to focus less on us, and more on Jesus. When we cling to the cross, we begin to resound the words of John the Baptist that Jesus must become greater, and I must become lesser. #church #christian #art #crucifixion #life #beauty #nationalartgallery #washingtondc #DC
This worship song has been on my heart all evening so I decided to try this harmony collage and share it with you. This chorus is so simple yet so profound and declares our vulnerability unto God. I just love it🥰 I’m no singer but I enjoy a song or two ever so often. Enjoy💓 “Change me Oh God” - @davidandtamela #changemeohgod #workOnMeLord #iliveforyou #worshipsong #createinmeacleanheart #Psalm51vs10 #Christian #scriptureofTheDay #RenewMe #MakeMeAnExample #testimony #worshipper
Ethiopian food 😋 What's your favorite? Comment below⬇️
Sooooo excited for my fam over at New Life Ministries @newlifesac916 for how God is just showing out throughout their services . Check them out on all their social media platforms or just go join their Sunday morning worship service this Sunday at 11am in Sacramento. See flyer for more details. #Sacramento #California #Christian #Blessed #faith
Hueheueueueheueu YOte! Some concept art! ✨✨🌹 Christian! (Again) but el tango de Roxanne edition! 😏💃🏼🕺🏽 -#moulinrouge #moulinrougebroadway #moulinrougeparis #moulinrougemovie #moulinrougemusical #christianmoulinrouge #christian #eltangoderoxane #eltangoderoxanne #eltangoderoxanne 💃 #roxanne #visualdevelopment
Every day is new day to disappoint more people 😁😁 #onlyheck #sexy #christian #virgin #gay #actualgod #strong
The Carpathian Wooden Churches are a loose collection of 16th-18th century religious buildings in Slovakia designated under a single UNESCO World Heritage Site. . This is a detail of one built in 1726, located in Hronsek. The church itself is interesting, but the details of the wood construction are especially noteworthy. . We almost missed this—and, on hindsight, we probably should have—on account of unexpectedly treacherous weather. I’m glad we were able to see it, though. . . . #Travel #Europe #CentralEurope #Slovakia #Slovensko #VisitSlovakia #SlovakiaTravel #Slovakia 🇸🇰 #ig_Slovakia #Hronsek #HronsekChurch #UNESCO #Christian #Protestant #Articular #Artikulárny #Church #Kostol #8thCentury #Construction #Material #Siding #Wood #Beam #Joint #Peg #Craftsmanship #Craft #Rustic #WoodJoint
Check out our brand new R2Freedom and TWIMCOhio embroidered trucker hats!! . . #R2freedom #TwimcOhio #TWIMC #RESTOREDCitizen #christian #christianhat #christianapparel #Ohio #614 #nonprofit #truckercap Buy yours here 👇👇 . www.r2freedom.com . www.twimcohio.org
*John 14:6 says “Jesus said to him, “ I am the [only] Way [to God] and the [real] Truth and the [real] Life; no one comes to the Father but through Me.” *Matthew 10:7-8 “And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. *Matthew 10:28 And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.” *PSALM 7:11-13 “God is a righteous judge, And a God who is indignant every day. If a man does not repent, God will sharpen His sword; He has strung and bent His [mighty] bow and made it ready. He has also prepared [other] deadly weapons for Himself; He makes His arrows fiery shafts [aimed at the unrepentant].” *REMEMBER (Revelation 22:12-13) “And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.” *Matthew 24:36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but My Father only.” *Luke 21:34-36 "And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.” *Remember to study, apply, and meditate in His Word day and night. *Choose Christ today because tomorrow is not promised. I love you'll and I will pray for your peace, strength, healing, deliverance, restoration, reconciliation, and salvation. Now go and walk boldly in victory this Friday in Jesus name. #Jesus #God #HolyGhost #scripture #truth #wisdom #artist #beautiful #christian #art #producer #color #music #team #rap #hiphop #selfie #design #fun #work #guitar #violin #piano #fitness #beats #workout #musician #happy #new #happyfriday
Monumental Views 🕌🇻🇦To crown the center of the Vatican amphitheater, Roman Emperor Caligula had his forces transport from Egypt a pylon that had originally stood in Heliopolis. The obelisk, made of a single piece of red granite weighing more than 350 tons, was erected for an Egyptian pharaoh more than 3,000 年前發佈. In 1586 it was moved to its present location in St. Peter’s Square, where it does double duty as a giant sundial. #stpeterssquare #obelisk #monument #Vatican #VaticanCity #StPeter #StPetersBasilica #basilica #dome #church #Rome #Italy #pope #papalblessing #travelitaly #italia #roma #caligula #ampitheatre #potd #picoftheday #photooftheday #instadaily #igers #catholic #vaticano #architecture #instagood #christian
Happy 18th Anniversary! To our amazing Pastors, Pastor Patrick and Pastor Twilight! We love you both so much!! Y’all are such a blessing in our lives! - - - #happy #anniversary #pastors #love #smile #weloveyou #gcic #church #summer #family #life #amazing #instagram #inspiration #blessed #christianity #jesus #god #christian #together #unity #lifestyle #faith #grace #glory #human
next page →